lördag 22 oktober 2011

Kristus vill att vi älska våra fiender

Matteus 5:43-45

Jesus Kristus vill att vi ska älska våra fiender

43 "Ni har hört den lag som säger:" Älska din nästa "[a] och hata din fiende. 44 Men jag säger, älska era fiender! [B] Be för dem som förföljer er! 45 På så sätt kommer du att agera som sanna barn av er Fader i himlen. För han ger sin solljuset till både onda och goda, och han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga lika.

om kärlek


om kärlek

1 Kor 13:4-10 Levande Bibeln (NLT)

4 Kärleken är tålmodig och snäll. Kärleken är inte svartsjuk eller skrytsam eller stolt över 5 eller oförskämd. Det kräver inte sin egen väg. Det är inte irriterad, och det håller inga uppgifter om att vara kränkt. 6 Det behöver inte glädjas åt orättvisor utan gläds när sanningen segrar. 7 Kärlek ger aldrig upp, aldrig förlorar tron, är alltid hoppf...ull, och utstår genom varje omständighet. 8 Prophecy och tala okända språk [en] och speciell kunskap kommer att bli oanvändbar. Men kärleken varar för evigt! 9 Nu är våra kunskaper är begränsade och ofullständiga, och även profetians gåva avslöjar bara en del av helheten! 10 Men när full förståelse kommer, kommer dessa partiella saker blir oanvändbara

söndag 9 oktober 2011

my walk with Jesus

i thank God and Jesus, for what they done for me, for his grace, compassion, mercies, and the HOPE, in him, he is faithful as it is writen, in the book of  Psalm 89:8

" O LORD God of hosts, Who is mighty like You, O LORD? Your faithfulness also surrounds You."

God healed me when i was sick for acouple months, and then after i recovered i had to find work, but then i wasn't devoted to him 100%, i prayed and committed my self to go to church each sunday to worship him, i told him that i would worship him forever, and he gave me a job, i realised that i have to be 100%, committed to God and Jesus, lest i loose his blessing of which God through Jesus christ has given me, and that i also must be faithful towards him, thats why iam holding on the Bible, the writen word of God, as christians its very important to abid in the scriptures of God his Son Jesus Christ.

we must abid in the scriptures, meditating upon them, as he says in the book of Joshua 1:8-9

8 This Book of the Law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. 9 Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the LORD your God is with you wherever you go.”

Love according Jesus Christ

the Lord is faithful, and he commands us to Love our enemies,

Luke 6:35

35 But love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He is kind to the unthankful and evil.

Luke 6:36

36 Therefore be merciful, just as your Father also is merciful.


right now in the scriptures, iam meditating upon luke 6, ive learnt that its important to hear the word of God and Jesus, putting my faith in it and obeying it, as Jesus himself says, in the book of luke

Luke 6:47-48

47 Whoever comes to Me, and hears My sayings and does them, I will show you whom he is like: 48 He is like a man building a house, who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house, and could not shake it, for it was founded on the rock.[a]

Jesus is my Rock

talk to you soon, brethren, God bless you